НОВА СТАТИЯ=>

Започни да четеш!

Има една нова професия - Life Coach (Житейски Коуч), която помага на душата ти да достигне до онези висоти, които ти позволяват да вибрираш и да привличаш любов и благосъстояние.
Да разкриваш тайните на бъдещето си;
Да ръководиш съдбата си в посоката, която си избрал.
....Може да си започнал да практикуваш вече със своя Житейски Коуч, може би вече си потърсили подкрепа в лицето на някой друг специалист....
Независимо от всичко, което си предприел, може да опиташ да поставиш своите въпроси в защитена среда и ще успееш да се отърсиш от негативните влияния и вмешателства.
Smiling Two Girls